utyl service logo

con mobile   +48 56 494 05 48

Odpady kuchenne i przeterminowana żywność

 

Odpady kuchenne i przeterminowana żywność zawierająca w składzie materiał pochodzenia zwierzęcego (mięso, wędliny, jogurty, mleko, sery)  wg Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 jest zaliczana do odpadów kategorii 3.

 

Odbieramy:

 • odpady kuchenne
 • żywność przeterminowaną pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
 • tłuszcze posmażalniane

  utylizacja brodnica4

 

Obsługujemy:

 • Przedsiębiorstwa produkcyjne
 • Centra logistyczne
 • Jednostki wojskowe
 • Areszty śledcze
 • Kasyna
 • Firmy cateringowe
 • Bary
 • Restauracje
 • Piekarnie
 • Hotele
 • Szkoły
 • Przedszkola
 • Lotniska
 • Sklepy spożywcze
 • Supermarkety

 

jogurty utylizacja

Gwarantujemy:

 • specjalistyczny transport na terenie CAŁEJ POLSKI będący pod stałym nadzorem weterynaryjnym
 • systematyczne odbiory
 • odpowiedniej wielkości pojemniki: 60, 120 i 240 litrów
 • każdorazową wymianę pojemników na czyste i zdezynfekowane

 

Odpady przemysłowe

utylizacja brodnica3

Zakres świadczonych usług:

 • Świadczymy usługi w zakresie gospodarowania odpadami NIEBEZPIECZNYMI i INNYMI NIŻ NIEBEZPIECZNE
 • Wstawiamy własne atestowane pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów
 • Pracownicy naszej firmy wystawiają za klienta wymagane przy odbiorze odpadów dokumenty
 • Prace związane z odbiorem, transportem i odzyskiem wykonujemy bezpiecznie, fachowo i terminowo – zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Na życzenie klienta wykonamy dokumentację fotograficzną z procesu zagospodarowania odpadów
 • Dokładamy wszelkich starań by odbierać wszystkie rodzaje odpadów – zobacz listę odpadów

 

  

utylizacja brodnica2Wśród najczęściej odbieranych przez nas odpadów znajdują się:

 • Odpady przemysłu gumowego i tekstylnego
 • Odpady i szlamy farb drukarskich /polakierniczych/
 • Odpadowy toner drukarski
 • Odpady zawierające azbest
 • Opakowania z tworzyw sztucznych
 • Zużyte czyściwa i odzież ochronną
 • Zużyte opony
 • Zużyte akumulatory
 • Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne /monitory, komputery, świetlówki/
 • Produkty spożywcze przeterminowane lub nieprzydatne do spożycia
 • Chemikalia laboratoryjne
 • Wycofane leki i kosmetyki
 • Tworzywa sztuczne
 • Szkło
 • Odpady z budowy, remontu i demontażu obiektów budowlanych
 • Odpady ropopochodne /tj. ziemia zaolejona, smoły, osady/
 • Tłuszcze i mieszaniny olejów z separacji

 

Odzysk ziemi zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi

Coraz częściej spotykamy się z odpadem niebezpiecznym o kodzie 17 05 03* w postaci gleby i  ziemi, w tym kamieni, zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi. Stare stacje i magazyny paliw oraz substancji ropopochodnych, zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów transportujących olej i benzynę to są miejsca i sytuacje, w których powstaje ziemia zanieczyszczona. Wymaga ona zazwyczaj usunięcia z miejsca zdarzenia oraz jako odpad niebezpieczny właściwego zagospodarowania czyli tzw. remediacji w procesie odzysku. Remediacja ziemi zanieczyszczonej poza miejscem jej wydobycia nosi nazwę „ex situ”. Niewiele jest firm zajmujących się tym procesem. My zajmujemy się odbiorem tego rodzaju odpadu oraz jego odzyskiem, czyli przeprowadzeniem działania powodującego usunięcie z odpadu substancji powodujących, że jest on odpadem niebezpiecznym.  Firma realizuje odzysk odpadu na mocy posiadanej decyzji administracyjnej właściwego organu, w której określone zostały zasady prowadzenia tego procesu, zaakceptowane przez organ ochrony środowiska. 

 

 

 

Oczyszczona w procesie odzysku ZIEMIA, spełniająca standardy jest wykorzystywana gospodarczo.

Doradztwo ekologiczne

 

Udzielimy Państwu pomocy w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony środowiska, w tym w szczególnosci gospodarki odpadami, a zakres tej usługi obejmuje:

Czytaj dalej

kuj pom utyl servis 

ue dofinansowanie utyl serv

 

 Zakup urządzeń do odzysku odpadów z tworzyw sztucznych i budowlanych został sfinansowany ze środków pochodzących z DOTACJI UNIJNEJ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2012.

Kontakt

domek adres SIEDZIBA FIRMY
  Utyl-service bis
Joanna Sochaczewska
ul. Mostowa 14/30
87-300 Brodnica
   
 con mobile +48 56 494 05 48
 Fax icon +48 56 494 05 82
 e mail biuro@utyl-service.pl
 
ODDZIAŁ OLSZTYN
ul. Towarowa 20 a
10-417 Olsztyn

Zadaj pytanie naszym ekspertom

+48 605 749 888przemysłowe
+48 783 637 239 - kuchenne i spożywcze