KOD Toruń

Uchwała z 13.11.2017

Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie objęcia funkcji i rozdziału kompetencji przez członków Zarządu Grupy Lokalnej

Na posiedzeniu zarządu GL KOD Toruń w dniu 13.11.2017 na podstawie § 65, punkt 2 Statutu Komitetu Obrony Demokracji z dnia 08.05.2016 r., Zarząd zdecydował rozdzielić funkcje w następujący sposób:
Przewodniczący – Jacek Kraśnicki
Wiceprzewodnicząca – Andżela Cywińska
Wiceprzewodniczący – Iwo J. Bohr
Członek – Roman Spandowski
Ponadto zdecydowano w następujący sposób rozdzielić poniższe zakresy odpowiedzialności:
Andżela Cywińska – sprawy administracyjne, członkowskie i finansowe;
Iwo J. Bohr – nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami i organizacjami zewnętrznymi, wybory samorządowe 2018;
Roman Spandowski – zezwolenia, akcje, publicystyka.
Z uchwałą można zapoznać się: Uchwała Zarządu Grupy Lokalnej Toruń

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info