KOD Toruń

Protokół ze spotkania 05.01.2018

W dniu 05.01 br. w siedzibie KOD w Toruniu przy ul. Sobieskiego 35 spotkali się:

  • Iwo J. Bohr – GL Toruń;
  •  Jan Dokurno – GL Toruń;
  •  Jacek Kraśnicki – GL Toruń;
  •  Ewa Mikuła – ZR Kujawsko-Pomorskiego;
  •  Ryszard Musielak – GL Powiatu Toruńskiego;
  •  Andrzej Olszewski – GL Toruń;
  •  Makary Wiskirski – GL Powiatu Toruńskiego;
  •  Andżela Cywińska – GL Toruń.

Omówiono następujące zagadnienia:


1. W związku z lokalizacją w SP 16 w Toruniu jednego ze sztabów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dyrekcja zwróciła się z prośbą o pomoc w zabezpieczeniu wydarzenia. Potrzebne są 4-5 osoby do ochrony. Temat koordynują Ewa Mikuła i Jacek Kraśnicki.
2. Czy i jak świętujemy dzień 18 stycznia – powrót Torunia do macierzy po I wojnie światowej. Propozycja uczestnictwa w obchodach miejskich i złożenie kwiatów pod pomnikiem gen. Hallera.
3. Kolejne spotkanie w Wejściówce w gronie członków i sympatyków KOD jest przewidziane na środę 17.01 br. Omówimy temat kontroli wyborów samorządowych w regionie kujawsko-pomorskim i zaangażowanie ludzi z naszej organizacji.
4. Koncepcja prawyborów Obywateli RP zaprezentowana przez Makarego z zapytaniem, czy byłaby możliwość ich przeprowadzenia w naszym regionie

Prawybory – zaangażowanie w ich organizację;
Współpraca z innymi organizacjami lokalnymi, niepartyjnymi;
Spotkania z partiami;


1. Koncepcja Rad Obywatelskich (citizen tank) – pomysł zaprezentował Iwo J. Bohr.

Diagnoza: niechęć obywateli do partii i polityków, co grozi dalszą erozją uczestnictwa w wyborach, zaangażowania społecznego, a z drugiej strony alienacja partii ze społeczeństwa. Jak pogodzić społeczeństwo obywatelskie z partiami politycznymi? Nie możemy pomijać partii w procesie urządzania państwa – partie wystawiają kandydatów w wyborach.
Pomysł: powołanie przy partiach niepartyjnych/obywatelskich rad o charakterze doradczym, ale też z realnym wpływem na strategiczne decyzje partii

Andrzej Olszewski – koncepcja jest w porządku, ale pod sztandarem KOD-u.
Jan Dokurno – zgłosił, że ważne są debaty przedwyborcze członków i sympatyków KOD z kandydatami biorącymi udział w wyborach (w 2018 – samorządowych).


Główne wytyczne:
• KOD jako łącznik między partiami, a społeczeństwem;
• Wspieranie procesu demokratycznego;
• Nie ma alternatywy dla partii politycznych w procesie wyborczym.
• Przewodnik wyborczy dla obywateli (wzówki techniczne jak głosować) – prośba do partii politycznych;
• Identyfikacja organizacji samorządowych w naszym regionie o celach zbieżnych z naszymi i próba nawiązania współpracy z nimi, Iwo poddał zasugerował by wspólnie z innymi organizacjami uczcić pamięć Marka Wakarecego wg pomysłu Janka; sugestia ta jednak nie zyskała aprobaty większości zebranych
• Spotkania z przedstawicielami partii.
Wspólnie zgodziliśmy się kontynuować temat koncepcji rad obywatelskich, który będzie koordynował Iwo J. Bohr.

 

Sporządziła: Andżela Cywińska
Wiceprzewodnicząca Zarządu GL Toruń KOD

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info