KOD Toruń Powiat Ziemski

Zebranie Zarządu Grupy Lokalnej Powiat Toruński

Notatka z zebrania Zarządu GL Powiatu Toruńskiego w dniu 6 lutego 2018

Obecni: Barbara Jackiewicz, Krzysztof Łoziński, Makary Wiskirski, przedstawiciel Wszechnicy – Ryszard Musielak

Program:

  1. ustalenie programu lutowego zebrania Grupy Lokalnej,
  2. OKW w naszym Powiecie,
  3. planowanie wydarzeń w naszej Grupie,
  4. kooptacja 5-ego członka Zarządu,
  5. sprawy wniesione.

Przebieg zebrania:

Ad 1    Ustalono, że zebranie odbędzie się 27 lutego w cocktail barze LENKIEWICZ. O godz. 17:00 spotkanie robocze Grupy: wprowadzenie do Obywatelskiej Kontroli Wyborów (Ewa Mikuła, Makary Wiskirski), dyskusja. O godz. 18:30 spotkanie z p. Marią Wincławską – prelekcja nt. „O partiach, które nie budują wspólnoty”, pytania, dyskusja.

Ad 2    Makary Wiskirski przedstawił skrótowo ideę Obywatelskiej Kontroli Wyborów, możliwości i zakres działania. W Powiecie Toruńskim jest (a raczej było podczas ostatnich wyborów) 67 lokali / komisji obwodowych. Zważywszy, jak trudne jest przetrwanie na nogach niemal doby, trzeba założyć podwójną ilość potrzebnych osób, tj. ok. 140. Liczyć tu trzeba nie tylko KODerów ale zaprzyjaźnione komitety wyborcze partyjne, stowarzyszeń i wyborców.

            Prawdopodobnie 24 lutego odbędzie się inauguracja OKW w Regionie w formie spotkania grup lokalnych w Toruniu, konferencji prasowej, wizyty przedstawicieli Zarządu Głównego z Krzysztofem Łozińskim itd. Dalsze praktyczne informacje na kolejnych zebraniach Grupy.

Ad 3    Ustalono, że należy w imieniu Regionu zaproponować Marszałkowi Województwa współorganizację obchodów 50-tej rocznicy Marca '68. Wydarzenie mogłoby zawierać: informacje medialne i konferencja prasowa, okolicznościowe wykłady - historyczny i socjologiczny, panel uczestników oraz elementy typu złożenie kwiatów czy zapalenie zniczy. Rocznica jest tym bardziej godna upamiętnienia, że aktualnie ponownie przeżywamy ataki antysemickie, ataki na inteligencję oraz zagrożenie wolności.

Ad 4    Należy przyjąć, że kol. Krzysztof Adach zrezygnował z pracy w Zarządzie Grupy. W związku z tym szukamy nowego kandydata na członka Zarządu.

Ad 5    Stan opłacania składek w Grupie jest najwyższy w Regionie ale bardzo daleki od doskonałości. Ponieważ nareszcie dysponujemy pełnymi listami wpłat, możliwe będzie pisemne poinformowanie każdego członka o stanie jego zobowiązań finansowych względem Stowarzyszenia, do czego zobowiązał się Przewodniczący.

Na tym zebranie zakończono.

Notatkę sporządził: Makary Wiskirski, 8.02.2018

Kontakt

Siedziba biura regionalnego:
ul. Sobieskiego 35
87-100 Toruń
Dyżur Zarządu w  czwartki od 17.00 do 19.00

Telefony:

od 12.00 – 18.00
+48 793 491 647 (Toruń, Inowrocław, Grudziądz).
+48 798 714 589 (Włocławek)
+48 570 655 757 (Bydgoszcz)
e-mail: zarzad@kodkp.info
Redakcja: media@kodkp.info